My dolupodpísaní

"Formulka „my dolupodpísaní“ v názve piesne má v sebe malý nepríjemný osteň. Jazykovedný ústav jej tvar už dlhšie označuje za zastarávajúci, lebo časť „dolu“ vraj stavia signatárov do roly prosebníkov. To však určite nie je prípad našej pesničky s posolstvom Nežnej revolúcie. Dolupodpísaní sú všetci, ktorí pred tridsiatimi rokmi nadiktovali odkaz diktatúre o sľube lásky a pravdy a už sa nemienia nikomu o ňu prosiť."B.Š.

ostatné kredity
hudba: Martin Chrobák
text: Benjamín Škreko
autor lyrics videa: Waldo Švábenský
autor použitých fotografií: Peter Konečný
preklad textu: Jano Hurtík
všetky nástroje, spev a zvuky
s výnimkou malého bubna: Martin Chrobák
virbel nahral: Peter Gogola


link na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lZxn3hlWNHY


ilustračné foto: Peter Konečný (c)