14. November, 2018 (streda, 15:00)

Kúpeľný dom Marína, vystúpenie pre deti
akcia O.z. Milan Štefánik
spoluhráč huslista Ľubo ŠamoKOVÁČOVÁ

10. November, 2018 (sobota, 16:30)

Posestrima: multimediálne-poetický podvečer

s Ľudmilou Holíkovou

Makrónka Café (bývalá Džezva)

ZVOLEN


7. November, 2018 (streda)

Jaroslav Hutka /CZ/ support Martin Chrobák a priatelia

Blue Note Jazz and Music Club 

NOVÉ MESTO N. VÁHOM24. Október, 2018 (streda)

Posestrima - krst knihy Ľudmily Holíkovej

Cafe Studio, BRATISLAVA4. Október, 2018 (štvrtok)

Krst zbierky poézie Petra Hotru "30 rokov slov"

Stará Radnica

spoluhráč Ľubo Šamo, husle

ZVOLEN25. August, 2018 (sobota)

festival Eurotrialog 

MIKULOV
19. August, 2018 (nedeľa)

Osmidiv

BANSKÁ ŠTIAVNICA
18. August, 2018 (sobota)

Art Café, 18hod
Autorské čítanie Petra Hotru z básnickej zbierky
30 ROKOV SLOV + koncert

BANSKÁ ŠTIAVNICA